office@pofam.poznan.pl +48 61-841-16-19

WÓZKI INWALIDZKIE LEKKIE

Refundacja NFZ: kod. P.129, limit 1700 zł, odpłatność 0%, osoby uprawnione do wystawiania zleceń: lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie ortopedii, traumatologii, chirurgii ortopedycznej, geriatrii, chirurgii, neurochirurgii, reumatologii, neurologii, rehabilitacji.

VERMEIREN