office@pofam.poznan.pl +48 61-841-16-19

WÓZKI INWALIDZKIE PIELĘGNACYJNE

Refundacja NFZ – kod P. 130, limit 3000 zł, odpłatność 0%, osoby uprawnione do wystawiania zleceń: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii, traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurochirurgii, onkologii, chemioterapii nowotworów, reumatologii, neurologii, rehabilitacji.

 

VERMEIREN